AKTUELL UTLYSNING

Vårt neste styremøte er 23.11.2023, med søknadsfrist 02.11.2023.


Advokat Tom Stavnes; MNA

Org.nr.: 971 555 246
E-post: anne-lise.hoffmann@stavnes.no


Postadresse:
PB 62 Sentrum, 0101 OSLO
Telefon; +47 929 93323