Advokat
Tom Stavnes, MNA

Org nr: 971.555.246

E-post: tom@stavnes.no

St.Olavsgt. 25, PB 62 Sentrum, 0166 Oslo
Telefon: +47 9170 7115

Stiftelsen Cathrine og Nils Hals’ legat for funksjonshemmede

Legatet yter hjelp til fysisk utviklingshemmede enkeltindivider, fortrinnsvis på områder hvor det offentlige ikke yter bidrag, for eksempel til spesialutstyr eller utdannelse. Det går også an å søke til utbedring av bolig.
Det er vesentlig for søknadsbehandlingen at funksjonshemmingen beskrives nøyaktig.