Advokat Tom Stavnes, MNA

Org nr: 971 555 246

v / Anne-Lise Groven Hoffmann


E-post: anne-lise.hoffmann@stavnes.no

Postadresse: c/o adv. Tom Stavnes, Postboks 62 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon: +47 929 93323

Hvordan søke?

Det er enkelt å søke om midler fra Hals' legat

For å søke må du:

Skrive en søknad som inneholder:

  • hva du søker om
  • om hvilket beløp du søker
  • ditt kontonummer
  • telefonnummer


Du må legge ved:

  • utskrift av siste skattemelding (også for husstanden om du er gift / samboer, eller mindreårig og bor hjemme)
  • legeattest
  • dokumentasjon som viser pris på det du søker om midler til


Søknaden sendes til:
Stftelsen Cathrine og Nils Hals' legat for funksjonshemmede

v / advokat Tom Stavnes
Postboks 62 Sentrum
0101 Oslo

Eller:
anne-lise.hoffmann@stavnes.no