Advokat Tom Stavnes, MNA

Org nr: 971.555.246

v / Anne-Lise Groven Hoffmann

E-post: anne-lise.hoffmann@stavnes.no

Tullins gate 6, 0166 Oslo
Telefon: +47 2298 2120

Stiftelsen Cathrine og Nils Hals' legat for funksjonshemmede

Legatet yter hjelp til fysisk funksjonshemmede enkeltindivider, fortrinnsvis på områder hvor det offentlige ikke yter bidrag, for eksempel til spesialutstyr eller utdannelse. Det går også an å søke til utbedring av bolig.

Det er vesentlig for søknadsbehandlingen at funksjonshemmingen beskrives nøyaktig.

Legeattest må følge søknaden. Legeattesten må presist beskrive funksjonshemmingen, slik den er på det tidspunkt søknad innsendes. Det oppfordres også til at det konkret angis hva det søkes om og hvilket beløp det gjelder. Utskrift av siste ligning for søker/ ektefelle/ samboer/ forsørger må vedlegges.

Støtte til feriereiser har i de senere år vært lavt prioritert i legatet.

Det er vedtatt personvernerklæring for legatet som tilsendes på forespørsel.